nüMaps Lifetime™

Обновяване на Оригиналната карта на Garmin
през целия живот на Вашия Garmin GPS

Garmin Europe има удоволствието да Ви представи nüMaps Lifetime. С едно поръчване клиентите ни получават достъп до многократни ежегодни обновявания на картата през целия живот на своя Garmin GPS навигатор 1. Всяко обновяване включва нова информация за улици, магистрали, адреси, както и интересни обекти.

Потребителите могат да поръчат nüMaps Lifetime по два начина. Единият е чрез поръчка от сайта на Garmin 2. Вторият е чрез покупка на micro/mini SD карта nüMaps. Тази карта съдържа продуктов ключ (Product Key), който Ви дава достъп до най-новите City Navigator® Europe NT или City Navigator North America NT данни с възможност за сваляне от сайта на Garmin 2, www.garmin.com/nuMapsLifetime. Данните в картата са от NAVTEQ – световен лидер в качественото картиране.

Потребителите на Garmin GPS навигатори вече могат да пътуват спокойно, знаейки, че имат последната картна информация в своите уреди!

За съвместимост на уредите моля посетете www.garmin.com/nuMapsLifetime.

1. Програмата дава право на потребителя да получи до четири обновявания годишно, докато ползва своя Garmin продукт. Не се прехвърля на друг Garmin продукт или потребител. Вижте www.garmin.com/nuMapsLifetime за всички условия и ограничения на програмата.
2. Изисква се високоскоростен интернет.