Движете се повече и пропускайте по-малко с vίvosmart, activity tracker, който ви предупреждава за входящи телефонни повиквания и текстови съобщения. vίvosmart Ви посреща с персонализирани ежедневни цели, показва напредъка ви и напомня кога е време да се движите. vίvosmart разполага с вибрация, до седем дни живот на батерията и безжична синхронизация за Garmin ConnectTM чрез Bluetooth®.

 ОЧАКВАЙТЕ СКОРО !