Достигна до знанието на Garmin, че Navionics раздава безплатни бета графики преди предварително планираното за 2015 издание на "SonarCharts за Garmin" продуктова гама. Това съдържание е разработено и предложено от Navionics без участието на Garmin, с помощта на инструменти, които не позволяват на Garmin да няма контрол върху изпълнението или функционалната съвместимост на този материал със съществуващи или бъдещи морски продукти на Garmin.
Тъй като сигурното и надеждно обслужване на клиентите е много важно за Garmin, всички нови Garmin Marine картографи няма да имат съвместимост с този продукт. Освен това, съвместимостта с повечето наши картограф, които понастоящем се произвеждат също се отстранява.
Garmin не носи отговорност за всички щети, които могат да са резултат от използването на това съдържание с Garmin картографи, и използването му, може да доведат до анулиране на пълното гаранционно обслижване, което е приложимо във всяка страна.