Нова номерация на версиите 

За да можете лесно да прецените дали инсталираната карта OFRM Geotrade във Вашия уред е актуална, променихме номерацията на версиите и оттук нататък вместо поредни номера, версиите ще бъдат обозначавани с година и тримесечие, като в съответствие с вече утвърдените международни практики, четирите годишни тримесечия ще бъдат обозначавани съответно с Q1, Q2, Q3 и Q4. В тази връзка новата версия на карта OFRM Geotrade, предназначена за третото тримесечие на настоящата година е номерирана като 2012 Q3.

 

Актуализирана пътна информация 

Във версия 2012 Q3 са добавени новоизградени пътни съоръжения и възли в страната, измежду които и новата отсечка от магистрала 'Тракия' от Стара Загора до Нова Загора, както и промените по южната дъга на околовръстното шосе в София. Добавени са над 3500 км пътна мрежа из цялата страна, както и много нови интересни места от най-разнообразен характер. В редица населени места има добавени блокове в нови квартали, както и липсващи единични блокове.

Уверени, че новата версия на карта OFRM Geotrade ще бъде още по-удобна и полезна за все по-широк кръг от потребители, ние Ви пожелаваме приятнo и безопаснo пътуванe из България!

  

Предимства на нашите карти:

 • 7 709 населени места, махали, квартали и курорти. 
 • CITY вариантите на картата съдържат 108 161 км улици, пътища, туристически и велопътеки.
 • TOPO вариантите на картата съдържат 137 496 км улици, пътища, туристически и велопътеки, офроуд участъци, лифтове и фериботи.
 • Търсене по име на улица/кръстовище в 365 населени места, в това число във всички градове в България.
 • Търсене по адрес (име на улица и номер на сграда) в 238 населени места.
 • Търсене по номер на блок в 94 населени места.
 • Над 69 000 обекта (POI) - бензиностанции, хотели, ресторанти, магазини и много други.
 • Въведени са нови Off-Road маршрути и пътища, велосипедни и туристически пътеки.
 • Добавени са пътни табели (където има такива) за фотореалистичните изгледи на пътни разклонения на територията на цялата страна.
 • Въведена е спомагателна информация, отговаряща на пътните табели на разклоните по междуградските пътища.
 • Въведени са очертанията на улиците във всички градове в България и в много от по-малките населени места.
 • Добавени са очертанията на кварталите и на сградите в по-големите градове в страната.
 • Очертанията на 3D сградите, както и самите 3D сгради са отделени в самостоятелен слой, който може да се включва/изключва според предпочитанията.
 • Картата има вградена поддръжка за трафик известяване за София, както и частично за Пловдив, Варна и Бургас, а също и за цялата републиканска пътна мрежа.
 • Интегрирани са данни за функцията, помагаща за престрояване в правилната лента преди кръстовище (Lane Assist) - за София, Пловдив (частично), Бургас, Ямбол.
 • Разширена информационна база за реките и каналите, включваща по-детайлно изобразяване и актуализирани наименования.
 • Язовирите и езерата в страната са прецизирани и са изобразени с по-висока точност.
 • Информация за планинските върхове в страната с надморска височина.
 • Вградени хоризонтали (изолинии) през интервал 25 м с възможност за изключване.
 • Информация за растителната покривка на територията на страната.
 • Вграден е цифров модел на релефа (DEM) за цялата страна.
 • Междуградските пътища от републиканската пътна мрежа са номерирани.
 • Обновени данни за 100-те туристически обекта на България.
 • Добавени са текстурни 3D модели на емблематични сгради в София.
 • Въведени са лифтовете и влековете за планина Витоша.
 • Поддържа се търсене на хотели в повечето курорти в страната.
 • Зададени са стандартните ограничения на скоростта по пътищата в страната за по-прецизно изчисляване на маршрутите.
 • Поддържа се търсене на заведения, предлагащи WiFi Интернет (безжичен интернет).
 • Пълна поддръжка на български език - включително търсене.
 • Обособени са различни варианти за градска употреба (CITY) и за офроуд/туристическо позлване на картата (TOPO).
 • Картата е направена с оригинален софтуер на Garmin International