• Ново навигационно устройство за проследяване на кучета