Garmin GPS Week Number Rollover Изявление


Какво е GPS Week Number Rollover (WNRO)?

GPS системата е световно известна със своята способност да предоставя точна и надеждна информация за позиционирането и времето по целия свят. GPS сателитите предават на потребителите датата и часа с точност до наносекунди. През 1980 г., когато GPS системата за пръв път започна да следи времето, датата и часът бяха представени от брояч, който можеше да отброява максимум 1024 седмици или около 19.7 години. След като изминаха 1024 седмици, този брояч се занулира“ до нула и GPS времето започна отново да отброява напред. Това първо зануляване настъпи през август 1999 г. Второто зануляване ще се случи на 6 април 2019 година.


Какъв е ефекта на GPS Week Number Rollover?

За засегнатите GPS устройства, след зануляването, ще се покажат неправилна дата и час. Това неправилно време ще се използва и за регистриране на времевите следи, изчисляване на изгрева и залеза и други функции, които зависят от правилната дата и час. Въпреки това, точността на позициониране няма да бъде засегната. Устройството ще продължи да осигурява същата ефективност на позициониране, както преди зануляването.


Засегнато ли е моето устройството?

В продължение на много години Garmin е очаквал и се е подготвял за това събитие. Независимо от това, Garmin извършва изчерпателно тестване на устройствата, за да определи дали те ще бъдат засегнати от GPS Week Number Rollover. Нашите тестове показват, че по-голямата част от GPS устройствата на Garmin ще се справят с WNRO без проблеми.

  • Garmin GPS Week Number Rollover Изявление