• Нов модел компютър за гмуркане и GPS самрт часовник - Descent™ Mk3