• Q3 2023 Актуализация на функциите на смарт часовници