Благодарим Ви за направената покупка от фирма GARMIN INTERNATIONAL, Inc., САЩ - световен лидер в GPS навигациите, ръчните GPS приемници и сонари.

Фирма "ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ" ООД Ви дава гаранция от 24 (двадесет и четири) месеца за закупения от Вас уред. Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния срок апаратурата покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка при условие, че е изпозвана съгласно приложената към нея инструкция за експлоатация. Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно от ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД.

Гаранцията се отнася за уреди, произведени от GARMIN и закупени от ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД или упълномощен от ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД партньор и е валидна на територията на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Гаранцията се признава само срещу представяне на тази гаранционна карта. Гаранционното поддържане може да бъде отказано, когато:

  • Сервизът констатира неспазване на указания за експлоатация и поддържане, посочени в ръководството за работа.
  • Има несъответствие между данните в тази гаранционна карта и самия апарат – модел, сериен номер.
  • Е правен опит за ремонт от неупълномощена сервизна база или лице или са правени модификации.
  • Повредите са предизвикани от удар , претоварване при захранване от нестандартен източник.
  • В уреда се открие карта, свалена от неоторизиран от GARMIN или ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД източник.