Garmin предлага на своите клиенти възможност за обновяване на картите и софтуера на GPS навигационните системи. Актуализацията става чрез създаване на акаунт в www.mygarmin.com , свързване на навигатора чрез USB кабел към компютъра и стартиране на програмата за обновяване. Обикновено това става чрез софтуера Garmin Express, но може да се използва и Garmin MapUpdater.

За да бъде обновена картата, операционната система на Вашия компютър трябва да разпознае GPS-а като външна памет. Понякога вместо това, Windows разпознава навигатора като портативно устройство, което е определени случаи създава проблем и картата не може да се обнови. Тук можете да прочетете как да направите настройка на Вашето Nuvi, за да може то да бъде разпознато като външна памет.
Включете автомобилния навигатор към компютъра чрез USB кабел. Ако цвета на иконата, която виждате на GPS-а е сива, няма нужда да правите никакви настройки, Windows разпознава правилно навигатора.

Икона на дисплея

Ако цвета на иконата е жълт, прекъснете връзката между навигатора и компютъра и направете следните стъпки за да промените настройките. Тази последователност от операции се прави еднократно и повече няма да имате нужда да променяте нищо.

1. От главното меню изберете Покажи карта.
2. Изберете полето Скорост за да отидете до бордовия компютър.

3. За да влезете в сервизното меню, задръжте с пръст за няколко секунди в центъра на полукръга със скоростта (надписа 0 km/h)
4. Потърсете със стрелките MTP Settings и изберете менюто.

5. Променете настройката от MTP Auto Detect на Mass Storage.
6. Потвърдете промените с бутона Запис.

7. Включете GPS навигатора към компютъра и проверете дали операционната система го разпознава като преносима памет с определена буква за устройство, например (F:)

Сега можете да опитате обновяване на картата чрез Garmin Express или Garmin MapUpdater. Не забравяйте, че прекъсването на връзката между компютър и преносима памет става чрез Eject (меню от десния бутон на мишката), с не чрез директно дърпане на кабела.