* Натиснетете cc, за да включите БГ субтитрите.

Клип 1: Серии Echo - въведение

Клип 2: Серии Echo - Монтиране

Клип 3: Серии Echo - Основни Настройки

Клип 4: Серии Echo - Разширени Настройки

Клип 5: Избор на Сонда