Ако закупите абонамент Lifetime nüMaps (продава се отделно), или ако вашият Garmin продукт идва в комплект с nüMaps Lifetime или друга абонаментна доживотна карта, вие ще получите обновяване на карти, когато и като такива актуализации са достъпни на Garmin.com по време на полезния живот на един съвместим Garmin продукт или толкова дълго, колкото Garmin получава данни за карти от доставчик от трета страна, което от двете е по-кратко. "Полезен живот" на даден продукт означава периодът, през който продуктът (а) разполага с достатъчен капацитет на паметта и други необходими технически възможности, за да се използват актуални данни за картата и (б) е в състояние да работи според предназначението си без основен ремонт. Един продукт ще се счита за изваден от експлоатация, и полезен живот, ако няма актуализации за изтеглени за този продукт за срок от 24 месеца или повече. Освен ако не е посочено друго, актуализациите, които получавате ще бъде актуализации на същата географска област, включена с вашия Garmin продукт, когато е първоначално закупена. В някои случаи, вашият Garmin продукт не може да има оставащо достатъчна памет, за да се зареди актуализация на данните за картата, като в този случай ще трябва или (а) да избере намалена карта с обхвата на данните за вашите актуализации, или (б) закупите отделно microSD ™ / SD ™ карта (ако и както е приложим за вашата Garmin продукт) и заредите всички или част от покритието на картата за актуализация на картата и поставете картата в слота за microSD / SD карта, съдържаща във вашия Garmin продукт . Ако нито една от мерките в (а) или (б) не може да се използва за справяне с липсата на достатъчно свободна памет на вашия продукт, то Garmin може да се заключи, че "полезен живот" на вашия продукт е изтекъл. Garmin може да прекрати Вашата nüMaps Lifetime или друга абонаментна карта по всяко време, ако нарушите някое от условията на настоящото споразумение или на вашия абонамент. Вашият nüMaps Lifetime абонамент или друга абонаментна доживотна карта, не могат да бъдат прехвърлени на друго лице или друг продукт на Garmin.