Lifetime трафик информацията е активна за полезния живот на вашия Garmin трафик приемник или толкова дълго, колкото Garmin получава данни за трафика от страна на доставчика на трафика, което от двете е по-кратко. Приемника на трафик "полезен живот" означава периодът, през който приемника (а) притежава необходимите технически възможности за използване на текущата услуга за трафика и (б) е в състояние да работи според предназначението си без основен ремонт. Трафик информацията не е налична във всички области.