Точност на активити тракерите

Функцията на Garmin за проследяване на дейността е предназначена да бъде инструмент, който да ви предоставя информация за насърчаване на активен и здравословен начин на живот. Активити тракера разчитат на сензори, които следят движенията ви. Данните и информацията, предоставена от тези устройства са предназначен да бъдат близка оценка на дейността ви, но е възможно да не са напълно точни, включително стъпки, сън, разстояние и данни за изгорените калории. Garmin активити тракерите, не са медицински изделия, както и данните, предоставени от тях не са предназначени да се използват за медицински цели и не е предназначен за диагностика, лечение, лекуване или предотвратяване на всяко заболяване. Garmin препоръчва да се консултирате с Вашия лекар, преди да се започнете рутинно упражнение.

 

Точност на вграденият пулсомер (Elevate)

Оптичният вграден пулсомер (HR) на Garmin устройствата е ценен инструмент, който може да даде точна оценка на сърдечната честота на потребителя във всеки един момент от време. Оптичният сензор има за цел да следи сърдечния ритъм на потребителя 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Честотата, с която се измерва пулс варира и зависи от степента на активност на потребителя. Когато стартирате дейност с Вашето Garmin устройство с вграден пулсомер, оптичният сензор осигурява обратна връзка по-често, отколкото по време на неактивност. Целта е да се предостави на потребителя по-често и точно отчитане на сърдечната честота по време на дадена активност.

Поради ограничения в технологията, при определени обстоятелства показанията на сърдечната честота могат да бъдат неточни. Тези обстоятелства са физическите характеристики на потребителя, напасването на устройството, типа и интензивността на активността. Данните от HR монитора не са предназначени да се използват за медицински цели, нито е предназначен за диагнози, лечение, предотвратяване на заболяване или състояние.